Miljö - FAKRO ett grönt företag

Miljön är viktig för FAKRO

MiljöNär det gäller miljöpåverkan, är FAKRO produkter utformade för att ge högsta standard av termisk verkningsgrad samtidigt som det tillverkas med hjälp av påfyllningsbara naturresurser.

 

 

 

 

 

 

 

Miljö

 

Miljön är viktig för FAKRO

Ekologiska betraktanden sträcker sig till en hållbar användning av andra råvaror
i samband med förvaltningsplanering och hantering av rationell avfallshantering i
produktionsprocessen.

 

 Hög estetik