Fönstertyper

Fönstertyper

Pivåhängt

Pivåhängt med höjd rotationsaxel

Pivåhängt med höjd rotationsaxel och fast nederdel

Pivåhängt Pivåhängt med höjd rotationsaxel Pivåhängt med höjd rotationsaxel och fast nederdel

Pivåhängda fönster är den grundläggande typen av takfönster. De säkerställer ett flöde av frisk luft och tillåter ljus att komma in i rummet. Dessa fönster öppnas bara pivåhängt och kan vridas 180 grader. Denna funktion används vid rengöring av det yttre glaset eller när man använder manuell utvändig markis. Det kan utrustas med både utvändiga och invändiga tillbehör.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotationsaxeln ligger ovanför centrum av fönstret, så även en lång person kan lätt gå fram till fönsterkanten. Fönstret ger en mycket bra belysning och ger en stor utsikt. Den nedre delen av fönsterbågen och den övre delen av fönsterbågen är en ytterligare källa till dagsljus. Det är det enda fönstret på marknaden som när den är installerad i tak med lutningar mellan 39º- 43º uppfyller kraven i DIN 5034-1 standarden, enligt vilken den nedre fönsterkanten måste vara placerad 95cm ovanför nivån golv och överkarmen minimi 220 cm från golv. Fönster med upphöjda rotationsaxel öppnas pivåhängt och kan låsas för rengöring på 160 grader. Fönster kan utrustas med utvändiga och invändiga tillbehör.

 

 

Det finns två bågar placerade i en ram av FDY-V-fönstret. Den övre bågen öppnas som ett pivåhängt fönster men dess rotationsaxel ligger ovanför centrum av fönstret. Den undre bågen är icke-öppning med den yttrerutan är laminerad. Denna fönsterstruktur eliminerar behovet av vertikala kombinationer, och erbjuder följaktligen ett mycket stort ljusinsläpp. Ventilen i karmöverstycket ger bra luft i rummet. Det är det enda fönstret på marknaden som när den är installerad i tak med lutningar mellan 39º- 43º uppfyller kraven i DIN 5034-1 standarden, enligt vilken den nedre fönsterkanten måste vara placerad 95cm ovanför golvnivån och överkarmen minst 220 cm från golv. Fönster med upphöjda rotationsaxel öppnas pivåhängt och kan låsas för rengöring på 160 grader. Fönster kan utrustas med utvändiga och invändiga tillbehör.

 

Pivåhängt

Pivåhängt med höjd rotationsaxel

Pivåhängt med höjd rotationsaxel och fast nederdel

 

Topp- och pivåhängt

 

Topphängt evakueringsfönster

 

Takfönster balkong

Topp- och pivåhängt Topphängt evakueringsfönster Takfönster balkong

Topp- och pivåhängda takfönster tillåter ljus och frisk luft i rummet, garanterar obehindrad tillgång till fönstret och en vidsträckt utsikt till utsidan genom det öppna fönstret.


De kan öppnas på två sätt:
• Den topphängda funktionen 0-35 grader möjliggör en enkel åtkomst till fönstret och en vidsträckt utsikt.
• Pivåfunktionen används för rengöring och även för markisanvändning.
• Topp- och pivåhängda fönster kan utrustas med externa och interna tillbehör.

 

 

 

Topphängt evakueringsfönster kännetecknas av stora dimensioner, som också tillåter ljus och frisk luft i rummet. Fönstret öppnas till vidvinkel och ger tillgång till taket eller för användning som en nödutgång fönster.

Dessa fönster kan öppnas:
• Topphängd funktion öppnar till 40 grader, möjliggör enkel åtkomst till fönstret och erbjuder en fri sikt.
• Ytterligare topphängd funktion till 68 grader. Stora storlekar av dessa fönster och en stor öppningsvinkel gör att du kan gå ut på taket och uppfyller krav för utrymmning.
• Pivåfunktionen används för rengöring och även för användningen av markis. Panoromic topphängda fönster kan utrustas med externa och interna tillbehör.

 

Ett innovativ, stort fönster vars bågar vid öppnade skapar en balkong. Den övre bågen öppnas steglöst uppåt upp till 45 °, och den lägre bågen lutas framåt. För att stänga den måste låsen som ligger vid rälsen på ramen släppa.
Sidosäkerhetsbarriärer är integrerade i den nedre fönsterbågen och dras ut under öppningen. När du stänger den nedre bågen, göms balkongräcken inne i fönstret och är inte synliga ovanför takytan. Fönstret styrs med handtaget belägen  på  bågunderstycket  av den övre fönsterramen.
Fönstret har inget multi-låssystem, utan en traditionell spanjolettlåst.

 

 

 

Topp- och pivåhängt

Topphängt evakueringsfönster

Takfönster balkong

L-kombination

Sidhängt evakueringsfönster

 
L-kombination Sidhängt evakueringsfönster  

De L-formade kombinationsfönster installeras där taket möter en vertikal vägg. Dessa fönster tjänar till att förlänga takfönstret i väggen. Detta resulterar i den mängd ljus som kommer in i rummet och synfältet ökar. Det L-formade kombinationsfönstret kan öppnas i inåt- och underkantshängt (BD_) och i underkantshängt (BVP) läget. BXL är icke-öppningsbart fönster. De L-formade fönstren kan förses med invändiga tillbehör.

 

Sidhängda evakueringsfönster möjliggör säker och enkel tillgång till taket och fungerar som utrymmningsväg. En mekanism monterad i den övre delen av fönstret gör öppningen lättare, håller bågen stabila när de öppnas och hindrar att bågen stängs av misstag. Det ökar mängden ljus och tillåter frisk luft in i rummet. Fönstret finns i två versioner, höge r(FWR) eller vänster öppning (FWL); bågen kan öppnas till 90 grader. Sidhängda utrymningsfönster kan utrustas med interna tillbehör samma som andra takfönster.

 

 

L-kombination

Sidhängt evakueringsfönster