Intäckningsplåtar

Extra isolerad intäckningsplåt, EHV-AT Thermo, EHN-AT Thermo

Beskrivning

Extra isolerad intäckningsplåt, EHV-AT Thermo, EHN-AT ThermoDen nya intäckningsplåten EH_-AT Thermo med tilläggsisolering är en idealisk lösning som garanterar tät- och välisolerad anslutning av fönstret med taket. EH_-AT Thermo gör det möjligt att tillämpa isolering av fönstret ovanför nivån för reglar. På insidan av intäckningsplåten limmas ett flexibelt och välisolerande material, som vidhäftar tätt mot fönsterkarmen, den utgör sedan en termoisolerad ram. Thermo-isolerande material har utmärkta isolerande värden. Nedanför plåten är fönstret isolerad isoleringssatsen XDP. Thermo intäckningsplåten ökar U-värdet i fönstret med upp till 15% beroende på typ fönstret och därmed undviks köldbryggor och värmeförluster. EH_-AT Thermo är en intäckningsplåts som kan användas med flera typer av taktäckningar upp till 90 mm profildjup. Den appliceras som standard för enskilda fönster i taket. Den kan också användas som modul plåt för fönster som används i horisontella och vertikala kombinationer eller blockgrupper tillgängliga för installation av fönster i V(0 cm) och N(+3 cm) nivå, i taklutningar mellan 15 ° och 90 °.

 

Genomskärning av extra isolerad intäckningsplåtGenomskärning av extra isolerad intäckningsplåt

Intäckningsplåtens ingående delar

EH_-AT Thermo är 22mm breddare än standardplåtarna. Intäckningsplåten består av fyra ingående detaljer (en botten, en topp och två sidor). Bottendelen av intäckningsplåten avslutas med en 165mm formbar del som klistras fast mot takunderlaget med tejpen som är monterad på undersidan. Plåten har skumlist på ovansidan som skyddar mot att löv och smuts ska komma in under takpannorna. Det ingår även en avvattningsplåt som monteras ovanför takfönstret för att leda bort vattnet från fönstret.

 

Vertikal och horisontell genomskärning av EH_-AT Thermo

Vertikal och horisontell genomskärning av EH_-AT Thermo

1 — topp med isolering
2 — botten med isolering och formbar del
3 — sidor med isolering och skumlist
4 — avvattningsränna
5 — aluminium clips för montage
6 — stödprofil

Instruktioner