Installations tillbehör

XDP tätkrage

XDP tätkrageBeskrivning

  • Erbjuder enkel och korrekt anslutning mellan takduk och fönster;

  • Skyddar isoleringsmaterial från fukt runt fönstret;

  • Kräver inte borttagning av läkt eller skärande mot läkt;

  • Möjligt att få till alla fönsterstorlekar - även icke-standard;

  • Skyddar isolering mot att fukt bildas på metallbeklädnad som ett resultat av penetration genom läckor i foder och ångspärr;

  • Fårull som tack vare sin elasticitet fyller perfekt i alla håligheter;

  • Isoleringsmaterial som ger många alternativ beroende på installationsmetod.

Användning

XDP tätkrage används för snabb och åtsittande ångspärrs isolering runt alla fönster. Den består av en tätkrage som andas för anslutning av fönstret med det taktäckningsmaterialet som används i takkonstruktionen. Kragen är tillverkad av en högkvalitativ ånggenomträngligt EUROTOP takduk. Sidor av intäckningsplåtar görs på ett sådant sätt så att de ska kunna utarbeta kragen direkt på reglar, oberoende av avståndet mellan dem eller deras tjocklek. Isoleringsmaterial i XDP tätkrage gjord av naturlig fårull som är speciellt impregnerad och består av: fårull block 150x50mm och 70x50mm i sektion, fårullsdrev med 50mm i diameter.
Detta isoleringsmaterial erbjuder optimal densitet och hög elasticitet, vilket garanterar perfekt isolering och täthet runt fönstret. Varje fönster kräver att man väljer en specifik storlek av XDP uppsättningen.