Utvändiga solskydd är upp till 8 gånger mer effektiva

Utvändiga tillbehör

Skydd mot överhetning...

Enligt DIN 5034-1 normen bör rum skyddas från överhettning med hjälp av externa tillbehör (markis eller jalusi) som ger bättre skydd än interna tillbehör.

FAKRO analyserar ständigt effektiviteten mot värme med hjälp av olika solskydd, för att förbättra sina produkter och öka komforten för användarna. För detta ändamål har det upprättats åtta exakt lika forskningsrum, som utsätts för identiskt solljus och utrustade med samma takfönster. Studien utfördes med stängda fönster. Temperaturen mättes vid flera punkter, en meter ovanför golvet. På fönstrena var det monterat olika tillbehör och resultaten av forskningen presenteras i diagrammet.

 

Skydd mot överhettning...

 

Utredningen ovan visar tydligt att externa tillbehör (markis eller jalusi) ger bäst skydd mot  värme. Det optimala solskyddet kan vara externa markis, med tanke på värmeskyddet och enkel installation. Interna tillbehör erbjuder även skydd från värmen men i mindre grad än externa tillbehör; deras huvudsakliga funktion är att dekorera utrymme och reglera mängden ljus som kommer in i rummet.

 

 

Värmestrålning i %

  1. Takfönster utan tillbehör g = 61% ( 0.61) enligt EN 410
  2. Takfönster med invändig mörkläggande rullgardin g = 37% (0.37) enligt EN 13363-1
  3. Takfönster med utvänd markis beroende på tyg g = 4-14% (0.04 − 0.14) enligt EN 13363-1

Heat radiation in %

1                                                      2                                                    3

 

Den externa markisen tillsammans med ett internt tillbehör installerat på ett FAKRO takfönster skapar en uppsättning tillbehör som garanterar högsta möjliga komfort i rummet, eftersom de skyddar mot värme och ljus samt dekorerar rummet.