Intäckningsplåtar

Intäckningsplåt för ändring av installationsvinkeln ESA, EZA-P, EHA-P

Beskrivning

Intäckningsplåt för ändring av installationsvinkelnIntäckningsplåtar för att ändra installationsvinkeln ESA, EZA-A, EHA-A, E_A. Den är perfekt för en montage av fönstret med låga taklutningar av 10° eller mer. Den gör installationen vinkeln höjs med ytterligare 10°. Kan används i brutna tak, i tillägg och anpassningar av lågt lutande tak och för att utvidga utrymmet på vinden. Det används för att installera enstaka fönster. Den kan också användas i moduler för horisontell sammanfogning av fönstren, (i sådana kombinationer krävs ett avstånd av 20 cm mellan fönstren).

 

Det finns tre intäckningsplåtar tillgängliga, vars användning är beroende av taktäckningen:

• ESA för tak med ett profildjup på 10 mm (2 x 5 mm), för användning med skiffer och på liknande platta taktäckningsmaterial.
• EZA-A för profilerade takmateral upp till 45 mm, för användning med takpannor och byggplåt;
• EHA för högt profilerade tak upp till 90mm, för användning med takpannor, korrugerade och djupa byggplåtar.

Kan användas på tak med lutningar mellan 10° och 75°.

 

Intäckningsplåtens ingående delar


Intäckningsplåten består av fyra ingående detaljer (en botten, en topp och två sidor). Bottendelen av intäckningsplåten avslutas med en formbar del som klistras fast mot takunderlaget med tejpen som är monterad på undersidan. På plåtens ovansida sitter det en skumlist som motverkar att smuts och löv kommer in under takmaterialet. Det ingår även en avvattningsplåt som monteras ovanför takfönstret för att leda bort vatten från fönstret. På insidan av plåten sitter det isolering. Fönstret installeras med speciella beslag som ändrar vinkeln på fönstret.

 

Vertikal och horisontell genomskärning av intäckningsplåt EZA

Vertikal och horisontell genomskärning av intäckningsplåt EZA

1 —  botten med formbar del
2 — sidor med skumlist
3 — topp
4 — aluminium beslag för montage av plåtarna
5 — avvattnings ränna
6 — skumprofil

Instruktioner

Instruktioner

Montage anvisningar:

Instruktioner Installations filmer
    Instruktioner Kataloger