Intäckningsplåtar

Intäckningsplåt för höga takmaterial över 45mm, EHN-A

Description

Intäckningsplåt för höga takmaterial över 45mm, EHN-AIntäckningsplåten EHN-A  ger en tät anslutning mellan takmaterialet och fönstret vid takmaterial mellan 45 och 90mm, så som takpannor. Fönster som installeras i "N-spåret" ligger högt i takkonstruktionen och gör att takfönstret kommer utanför takmaterialet. Plåten är utformad för att minska det tidskrävande plåtarbetet som annars tillkommer vid installation av takfönster. EHN-A används för montage i taklutningar mellan 15 – 90°.

 

Den kan också användas som intäckningsplåt vid kombinationer eller blockkombinationer.

 

 

Intäckningsplåtens ingående delar

Intäckningsplåten består av fyra ingående detaljer (en botten, en topp och två sidor). Bottendelen av intäckningsplåten avslutas med en 165mm formbar del som klistras fast mot takunderlaget med tejpen som är monterad på undersidan. Toppen och sidorna är utrustade med en skumlist som tätar under takpannan så att löv och smuts inte kommer in under takpannorna. Det ingår även en avvattningsplåt som monteras ovanför takfönstret för att leda bort vattnet från fönstret.

 

Vertikal och horisontell genomskärning av intäckningsplåten EHN- A

Vertikal och horisontell genomskärning av intäckningsplåten EHN- A

1 — botten med formbar del
2 — sidor med skumlist
3 — topp
4 — aluminium beslag för montage av plåtarna
5 — avvattnings ränna
6 — skumprofil

Instruktioner

Instruktioner

Montage anvisningar:

Instruktioner Installations filmer
    Instruktioner Kataloger