Intäckningsplåtar

Speciallösningar

Speciallösningar med takfönsterI sådana fall, när det finns en önskan att installera olika stora takfönster sida vid sida är det inte möjligt att använda standardlösningar, så speciella kombinationsplåtar kommer att vara lämpligt och är tillgängliga från FAKRO. Sådana kombinationer är konstruerade och tillverkade var för sig med tanke på alla fönsterstorlekar. Priset på icke-standardiserade plåtar beräknas individuellt. Order handläggningstiden är ca 30 dagar. Vid beställning, krävs en ritning av den externa vyn.

 

 

 

 

 

Exempel

intäckningsplåtar i specialvarianter