Installations tillbehör

Installations tillbehör

FAKRO installations tillbehör garanterar den bästa kombinationen för fönstret och takkonstruktionen. Användningen av den isolerande tätkragen och intäckningsplåtar bildar ett komplett skydd för det installerade fönstret. Tillämpningen av originaltillbehör ger en långsiktigt säker användning av takfönstret. Installationstillbehör minskar risken för köldbryggor och säkerställer korrekt dränering av fukt från området kring takfönstret. Korrekt och snabb anslutning av takfönster från insidan säkerställs genom användning av FAKROs invända foder. Rätt montering av foderelement (den lägre vinkelrät och den övre parallellt med golvet) är en mycket viktig faktor för att det ger tillräckligt utrymme för belysning och luftcirkulation inuti fönster urtaget.