Sidhängt evakueringsfönster

Beskrivning

  • Evakueringsfönster

    Evakueringsfönster ger snabb, enkel och säker tillgång till taket vid evakuering och underhåll.

  • Värmeisolerade takfönster är en kombination av takfönster och tak tillgång till fönstret.

  • Som ett takfönster ger det enkel och säker tillgång till taket och som ett fönster låter det solljus och frisk luft in i utrymmet.

  • Den huvudsakliga funktionen är att säkerställa evakuering till taket. Det fungerar också som ett bra ljusinsläpp.

Gallery