Välja rätt takfönster

Välja rätt takfönster

Fönstrets installationshöjd

Fönstrets installations höjdI byggnader där våningar ligger under 25m över marken, bör avståndet från nedre kanten av ett öppningsbart fönster till golvet vara minst 0,85 m. I byggnader där våningar är mer än 25m över marken bör det tidigare nämnda avståndet inte vara mindre än 1,1m. Det bör noteras att ju högre fönstret är monterat, desto mer ljus kommer in i rummet, därför monterar FAKRO handtagen i nederkant på alla sina takfönster för att underlätta öppnandet av fönstren när de är installerade vid optimal höjd. Den nedre kanten av FAKRO takfönster bör helst vara belägen 1.1-1.4m ovanför golvnivån. Rekommenderat avstånd är 1,2 m (med tanke på att den genomsnittliga rumshöjden är 2,5 m), vilket ger mycket ljus in i rummet och samtidigt erbjuder det en obegränsad utsikt.

 

luft cirkulation runt takfönstret

 

 

 

Montering av fönstret på denna höjd gör att man enkelt kan montera en standard radiator under fönstret och tillåter också korrekt foder konstruktion. Tack vare detta kan ordentlig luftcirkulation längs fönsterglas uppnås vilket minskar risken för kondens på fönstret.

 

 

 

 

Placering av takfönster

Placering av takfönstret

Vid beslut om hur och var man ska placera takfönster bör vi överväga en möjlighet att använda flera mindre fönster placerade i olika delar av taket snarare än ett större. Därmed kan en mycket bättre belysning uppnås i rummet.

 

 

 

 

 

Rätt typ av takfönster

Valet av takfönster beror på:

  • Glasytan eller typ av rum.
  • Rätt mängd naturligt ljus i rummet bestäms av hur stor del av ytan på fönstrets glasyta till den totala golvytan. I fallet med bostadsrum bör denna andel vara minst 1:8, och i andra rum där naturligt ljus behövs - minst 01:12.
  • Placeringen av det valda fönstret beror också på taklutning.
  • Ju lägre taklutning, desto högre upp på taket ska fönstret monteras.

 

Installation på takstol Installation på läkt
Installation på takstol Installation på läkt

 

  • FAKRO takfönster är utrustade med universella fästen som gör det möjligt med installation antingen på läkt eller takbjälkar. Montering av fönstret vid ett valt djup innebär att det valda spåret märkt med N, V, J bokstäver är i nivå med den övre ytan på läkten.

  • Vi installerar takbjälkar när fönstrets bredd matchar avståndet mellan takstolarna, det garanterar stabiliteten i konstruktionen och hållbarhets anslutningen. Installation på takstolarna rekommenderas särskilt när vi byter gamla fönster (i redan befintliga tak) med nya eller när vi installerar stora fönster.

  • Takfönstret installeras på läkt när avståndet mellan takbjälkarna är mycket större än fönsterbredden. Vid installation på läkt kan vi flytta fönstret horisontellt för att bättre anpassa installationsplatsen i förhållande till takets material.

Installation på läkt Installation på takstollarna Installation vid avvägning
Installation på läkt Installation på takstollarna Installation vid avvägning