elektrisk kontroll

Beskrivning

Z-Wave trådlöst radiokommunikationssystem 

FAKRO har utrustat sina produkter med det revolutionerande radiokommunikationssystemet Z-Wave, ett trådlöst protokoll som används för kommunikation mellan hushållsapparater.

 

Elektrisk kontroll av flera produkter med Z-waveFAKRO, ett av de mest innovativa företagen i
Polen har utrustat sina produkter med ett revolutionerande radiokommunikationssystem Z-Wave.

Syftet är att kombinera flera elektriska apparater till ett enda nätverk som: belysning, termostater, larm, datorer, telefoner, luftkonditionering, elektriska fönsterhissar och persienner. För närvarande finns det över 200 tillverkare av elektriska hushållsapparater som är kopplade i Z-Wave-system (bland annat: Intel, Panasonic, Apple, General Electric).
Z-Wave-systemet utnyttjas också i byggnadselement, t.ex. Fakro takfönster, Wayne-Dalton garageportar, Danfoss värmesystem eller Osram belysningsanordningar. Varje enskild elektrisk anordning producerad av FAKRO innehåller sin egen elektroniska modul som innehåller Z-Wave-chip. Detta möjliggör skapandet av ett trådlöst nätverk av styrenheter som hjälp av Z-Wave-modulen kan styras av ett trådlöst tangentbord, fjärrkontroll eller, även mobiltelefoner eller Internet.


Fakro produkter som kan anslutas till Z-Wave-nätverk: Z-Wave fönster, standard takfönster som är utrustade med motorer som innehåller Z-Wave-moduler, ARZ Z-Wave externa jalusier eller interna tillbehör såsom AJP Z-Wave, ARF Z-Wave eller ARP Z-Wave. Z-Wave-systemet är enkelt att installera, bygga ut och hantera i varje skede av bygg och användning. Installation av systemet kräver inga styrenheter eller monteringstrådar mellan elektroniska enheter, därav avsevärt minskade kostnader och tid för installationen och maximera användningskomforten. Den är avsedd för byggnader under uppförande samt redan befintliga strukturer.

 

Systemets funktion

Funktionsprincipen för detta system består i "kartlägga en väg" för en signal. För radiovågor som skickas från en kontrollerande enhet (t.ex. fjärrkontroll) fastställs det en rutt på ett sådant sätt så att ett kommando når rätt enhet och alltid utförs.

 

Funktions beskrivning av Z-wave systemDetta uppnås med hjälp av att kräva konfirmationen av kommando mottagning av en enhet som sänder ut kommandon, i detta fall en fjärrkontroll. Bekräftelsen skickas av en enhet till vilken kommandot har tagits upp. Om det finns ett hinder i vägen för radiovågorna och signalen inte kan nå den enhet som kommandot riktades mot, söker Z-Wave systemet för "en ny rutt" till en viss enhet. Den nya rutten går genom andra enheter i Z-Wave-nätverk. Det är denna funktion som säkerställer hög systemtillförlitlighet. Tack vare det kan Z-Wave-protokollet ha ett praktiskt taget obegränsat utbud av enheter som kommandon kan skickas till, använder den andra enheter i nätverket och kan det därmed bidra till en minskning av energiförbrukningen också.

Hela Z-Wave-protokollet är innesluten i ett enda litet chip.