konstruktion

Ventilation

 
Automatisk ventil V40P - genomskärning

Automatisk V40P ventil
Placerad i den övre delen av ramen. Vid en tryckskillnad av 10Pa är luftintagskapaciteten upp till 49m3 / h beroende på fönstrets bredd. Kapaciteten stiger upp till den punkt där det optimala värdet uppnås. Om tryckskillnaden fortsätter att öka, förblir luftflödet på samma stabil nivå. Den elastiska fliken begränsar mängden inströmmande luft genom att minska luftintaget genom kanalen.