Intäckningsplåtar

Beskrivning

Varför intäckningsplåt

Intäckningsplåtar är väsentliga för att skapa en tät anslutning mellan takfönstret och de olika takmaterialen. Speciellt anpassade plåtar ger ett långvarigt och tät anslutning till takmaterialet. Intäckningsplåtens viktigaste uppgift är att hantera avvattningen runt fönstret och skydda de ingående delarna från naturens påverkan. De kan avnvändas till alla typer av takfönster med pivåhängning (FT), med höjd rotations axel(FYU, FDU) och topphängda takfönster(FPU, FEU)

 

anledningen till intäckningsplåtarDessa typer kan vara i kombinationer. Tack vare den nya linjen av profiler kan olika typer av fönster placeras tillsammans. Då det finns många takmaterial tillgängliga, erbjuder FAKRO en rad olika intäckningsplåtar. Alla plåtar är tillverkade med aluminium som standard och skyddas med polyesterlack. Standardfärgen är brun RAL 7022, vilket stämmer väl med finsihen på de flesta takmaterialen. Fakros intäckningsplåtar är kategoriserade enligt takmaterial och tillämpning. Standardplåtarna är avsedda för de vanligaste typerna av takvarianter; platta tak - intäckningsplåt EB, profilerade tak -intäckningsplåt EZ, och för takmaterial med hög profil- intäckningsplåt EH.

 

Takfönster kan installeras i taket på tre olika höjder:

  • N (3cm),
  • V (0cm),
  • J (– 3cm).

Intäckningsplåtarna är kategoriserade på samma sätt. Den tredje bokstaven i namnet på intäckningsplåten anger vilket installations djup som den ska monteras på.


Till example intäckningsplåt EZV betyder:
E – intäckningsplåt
Z – typ av takmaterial
V – installations djup

 

Schema över standard plåtar och takmaterial tillsammans med installations nivå

 

Installations nivå

installationsnivå N installationsnivå V installationsnivå J     Typ av takmaterial
- ESV ESJ  S platta takmaterial Platta takmaterial (upp till 5mm tjocklek) som t ex: Papp, metall, asfalt
EZN-A EZV-A EZJ-A Z Profilerade takmaterial (upp till 45 mm profil djup) Profilerade takmaterial (upp till 45 mm profil djup) så som: takpannor, profilerad plåttak
EHN-A EHV-A - H Höga takprofiler (upp till 90 mm profil djup) Höga takprofiler (upp till 90 mm profil djup) så som: tak pannor och profilerad takplåt
           

Det finns också specialplåtar för olika typer av applikationer så som EHN-AT med extra isolering, och EA för att ändra fönstrets installationsvinkel. För tak med vinkel under 15° så ska man använda EFW taksarg för platta tak.