Utmärkelser

Utmärkelser

Utmärkelser

 
Den höga kvaliten på både produkter och verksamhet hos FAKRO har erkänts upprepade gånger. Bland de många priser och utmärkelser, upptas hedersplatsen av Näringslivspriset som tilldelas av Polens president, som beviljats företaget två gånger: 2003 för sitt speciella bidrag till att bygga den polska ekonomin på marknaderna i Europeiska unionen ", och under 2011 för sin "närvaro på den globala marknaden"
 

 

 

 

 

Utmärkelser

Promotional Emblem

"Teraz Polska" 1996

Utmärkelser "Distinguished Polish Exporter"
2002