Fakros mission och vision

Företagets Mission

 

Vi bygger bekvämlighet att leva runt om i världen.


Våra takfönster och andra produkter är säkra, energieffektiva och miljövänliga.

Vi fokuserar på:

 

UTVECKLING

  

En stark och stabil position bland de världsledande inom byggbranschen.

FAKRO är en av de mest dynamiska och snabbast växande takfönster tillverkarna i världen. Hållbara, funktionella, säkra och energieffektiva Fakro produkter har vunnit stor popularitet och därför blivit en integrerad del av nybyggda hus samt att de möjliggör byggandet av den moderna interiören så att den fylls med solljus. Fakro produkter innebär ny livskvalitet.

INNOVATION

 

Säkra, energieffektiva och miljövänliga produkter.

FAKRO har alltid betonat vikten av innovation. Idag är företaget ett av de snabbast växande företagen i Polen samt den snabbast växande takfönster tillverkaren i världen. FAKRO har sin egen, moderna forsknings och utvecklings center. Över hundra ingenjörer arbetar med att utveckla produkterna, och företaget kan skryta med över hundra patentansökningar. FAKRO är det företag som exporterar inte bara takfönster till många länder i världen, men också kreativt tänkande av polska ingenjörer. På detta sätt banar företaget väg för nya riktningar för utvecklingen av takfönster industrin runt om i världen och Polen blev världsledande i sin produktion.

ANSVAR

Företagens sociala ansvar i kundernas intressen, entreprenörer, anställda och miljön.

Strategin för vidareutveckling av FAKRO avgörs i första hand av begreppen ekologiska, energieffektiva och intelligenta hem. I syfte att värma hem, har företaget successivt introducerar många innovationer på marknaden såsom automatiska luftintag, solfångare eller mycket energieffektiva takfönster som FTT U8 Thermo. Det är det varmaste takfönster med en enda glasenhet på marknaden och är avsett för passivhus. Företaget expanderar ständigt utbudet av produkter utrustade Z-Wave, det trådlösa kommunikationssystem som används mellan elektriska apparater.

ENTUSIASM

   

Kreativitet, effektivitet och arbetstillfredsställelse.

Vår personal bildas av människor med passion. Erfarenheterna som samlats under många år har gjort att FAKRO idag har en stabil position på den globala marknaden, vilket ger kunderna en känsla av trygghet och tillfredsställelse att köpa produkten. Kompetenta och högt kvalificerade medarbetare är drivkraften i vårt företag.

Funderingar om den ekonomiska utvecklingen

FAKRO, har utöver arbetet med att säkerställa hög produktion och bra utveckling på marknaden, ägnat särskild uppmärksamhet åt den ekonomiska utvecklingen i vårt land. För detta ändamål har Ryszard Florek, president FAKRO, etablerat Think about the Future Foundation för att främja kunskap om ekonomin och den fria marknadens mekanismer.