Miljö

Miljö

Det huvudsakliga materialet som används av FAKRO är furu - en typ av trä, vars värde som en ekologiskt och hälso säkert  byggnadsmaterial har varit känt i generationer. Företagets virke från områden med planerad skogsskötsel, vilket innebär att tillväxten hos trädbeståndet är större än mängden av timmer som avverkas. Det unga trädbeståndet absorberar flera gånger mer koldioxid än de gamla träden, därför är det lämpligt att förnya skogen. Timmer som avverkas på ett rationellt sätt bidrar till en ökning av skogsarealen samt ger oss en chans att leva i den ekologiska miljön.

 

Timmer som används för produktion är åldrad och torkas i automatiskt styrda kammare med luftfuktighet på upp till 12%. Tack vare miljövänliga ugnar, komplex av moderna torkkammare som  värms upp av den värme som erhålls från förbränningen av efterproduktion av träavfall från FAKROs fabrik .


Exploatering och bearbetning av naturresurser ålägger oss ett särskilt ansvar gentemot naturen.


Vi bryr oss om miljön genom:

  • utveckla och sälja miljövänliga produkter
  • använder ekologiska teknik
  • att begränsa, utnyttjar avfall
  • minska förorenande utsläpp
  • minska buller och vibrationer

FAKRO har förvärvat rätten att märka sina produkter med FSC-certifikat. Det viktigaste i FSC-certifiering är att dess principer beaktar ekonomisk lönsamhet, är samhällsnyttigt och säkerställer skyddet av naturen i skogarna.