Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Utvecklingen hos FAKRO innebär expansion av idéer och tankar. I forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar mer än 100 ingenjörer, vars idéer omvandlas till innovativa lösningar och nya produkter. FAKRO är författare till dussintals patentansökningar och fått ett namn som ett av de mest innovativa företagen inom takfönster sektorn. Originella lösningar förbättrar produkternas säkerheten. Ett exempel kan vara det nyskapande systemet TopSafe som förstärker fönstrets konstruktion och ökar fönstrets beständighet mot inbrott. Nya produkter såsom preSelect eller proSky fönster sätter nya standarder inom takfönster sektorn. FAKRO är ett företag som exporterar inte bara takfönster till många länder i världen men också kreativa idéer från polska ingenjörer. Genom det sätter företaget nya utvecklings riktningar för världens takfönster och Polen blev världsledande i sin produktion av takfönster.


Vid forskning och design, är stödet av modern utrustning mycket viktigt. Tekniskt avancerade 3D-skrivare, klimattestkammare, infraröd kamera som används för tester av fönsters termiska parametrar är endast utvalda exempel på användning av teknik för design av  nyskapande produkter.