Kvalitets system

Kvalitets system

Kvalitetssäkrningssystemet fungerar som en integrerad del i alla företag med en verksamhet som syftar till att ge högkvalitativa produkter i enlighet med kundernas förväntningar, krav på europeiska standarder och olika certifieringsorgan.

Innovativ teknik, användning av effektiva metoder, verktyg och tekniker för produktionsledning, enhetliga förfaranden för drift, kontinuerlig förbättring av tillverkningsprocesser och arbetsvillkor säkerställer konstant, hög kvalitet på våra produkter.

Kvalitetskontroll är oskiljaktig del av produktionsprocessen. Produkter kvalitet kontrolleras på alla produktionsstadier och självkontroll utförs av alla produktionsarbetare, kvalitetskontroll laboratorium samt oberoende kontroll som utförs regelbundet av olika attesterande organ.

Mer än 70 olika kontroll- och mätningstester som utförs i våra laboratorier, tester som tillåter flytande övervakning av de produkter som erbjuds. Forskning bedrivs på alla inkommande produkter, komponenter i produktionsprocessen och så småningom, slutprodukter.

Laboratorier som är utrustade med vind- och regnkammare och kammare för låga temperatur tillåter utförandet av tester i extrema klimatförhållanden.

Alla kvalitetssystem som används hos FAKRO syftar till att ge kvalitet och repeterbarhet vid tillverkning produkter och ökning av förtroende och tillfredsställelse av våra kunder.